• Uống nước tại vòi: An toàn - Tiện lợi

    Thời gian qua, hình ảnh các trụ nước uống trực tiếp tại vòi xuất hiện tại các điểm công cộng, các điểm tham quan du lịch và các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được đông đảo người dân và khách du lịch quan tâm, hưởng ứng.

  • Chương trình giáo dục kiến thức về nước cho học sinh

    Chương trình giáo dục kiến thức về nước, tìm hiểu quy trình xử lý nước sạch dành cho học sinh phổ thông do BWACO khởi xướng và tổ chức trong những năm qua đã được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh hưởng ứng.

Tại sao trong hóa đơn nước ngoài thuế GTGT lại thu thêm 10% phí bảo vệ môi trường. Tôi không thải vào cống của nhà nước nhưng sao lại thu tiền phí nước thải và bảo vệ môi trường

Tại mục a điều 1 quyết định số 6759/2004/QĐ-UB ngày 20/9/2004 của UBND Tỉnh BRVT v/v thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh họat trên địa bàn Tỉnh BRVT có quy định: “Đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh họat là các hộ gia đình, đơn vị, tổ chức có nước thải sinh họat thải ra môi trường “. Điều 3 của quyết định này quy định tỷ lệ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh họat là 10%.
Công ty đang chấp hành thu phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh họat, không phải là thu phí thóat nước, do vậy đã sử dụng nước thì nhất định phải thải ra môi trường dù ra đất hay vào hệ thống cống cũng có gây ảnh hưởng đến môi trường.
Công ty chỉ là đơn vị được UBND Tỉnh chỉ định có nhiệm vụ thu phí này để nộp vào ngân sách , nếu khách hàng cảm thấy giải thích trên chưa thỏa đáng , xin liên hệ với phòng Môi  trường thuộc Sở tài nguyên môi trường là đơn vị chính triển khai công việc này sẽ được giải thích cụ thể hơn.
Tin liên quan
Kiến thức ngành nước
Khách hàng cần biết
Mẹo sử dụng nước
Câu hỏi thường gặp
Công nghệ xử lý nước